Verloskundig Samenwerkingsverband

Het verloskundig samenwerkingsverband Geboortezorg Bijeen heeft als missie optimale verloskundige zorg voor moeder en kind dichtbij huis. Door krachten te bundelen werken de zorgverleners samen met de zwangeren aan de beste zorg voor moeder en kind. Als leidraad voor onze doelstellingen geldt dat wij een gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen voor de verloskundige zorg en de (zwangere) vrouw niet zien als consument. Het Verloskundige Samenwerkingsverband Geboortezorg Bijeen legt accent op de inhoud van zorg. De nadruk wordt tevens gelegd op het intercollegiaal vertrouwen en professioneel respect. Ter bevordering van de continuïteit van zorg zijn de zorgsystemen gekoppeld en kunnen de zorgverleners in een beveiligde omgeving informatie uitwisselen over cliënten.

Doelen 

  1. Afspraken maken over de kwaliteit van de zorg aan zwangeren, pasgeborenen en pas bevallen vrouwen en het creëren van een zorgcontinuüm.
  2. Afspraken maken over de organisatie van zorg met o.a. de huisarts, maar ook met de gynaecologen of andere specialismen (ketenpartners.)
  3. Duidelijke afspraken maken over wie wanneer verantwoordelijk is voor de zorg, dus het voorkomen van een zorgverleners-delay, door een vloeiende samenwerking tussen alle professionals.
  4. Het regionaal implementeren en uitvoeren van het door het CPZ vastgestelde multidisciplinaire protocollen en kaders.
  5. Verfijnen en uitbreiden van de gekoppelde zorgsystemen.
  6. Casuïstiekbespreking.

De zorgprofessionals van Geboortezorg Bijeen nemen ook actief deel aan het VSV Leeuwarden RZ

Doel van de samenwerking in een VSV is om afspraken te maken over bijvoorbeeld verwijzen en terugverwijzen van zwangeren, het vertalen van landelijke richtlijnen naar de lokale situatie, onze praktijk.

Heb je vragen over het VSV?

Wij staan je graag te woord.

Tel: 06 – 44 38 56 90

Ben je opzoek naar professionele zorg op een persoonlijke manier? Verloskunde Praktijk Harlingen biedt je zorg op maat!

Verloskunde Praktijk Harlingen biedt je zorg op maat!