Kraamthuis Friesland
Kraamthuis verleent kraamzorg in Friesland en streeft er naar de kraamzorg zo direct mogelijk aan te bieden aan haar zwangeren.
 
Een vereiste is, dat de kraamverzorgenden wonen in dezelfde regio als waar zij werkzaam zijn. Hierdoor is de aanrijtijd naar de zwangeren kort en hetzelfde als de verloskundigen.
 
Kraamthuis streeft naar een optimale samenwerking tussen de cliënt, de kraamverzorgenden  verloskundigen en de gyneacologen. De verloskundige zelf belt de kraamverzorgende indien zij nodig is. Zij staat in direct contact met de kraamverzorgende en zij is op de hoogte van de dienstenroosters van de betreffende 'op wacht staande' kraamverzorgenden.
 
Geen 0900-nummers meer, doorschakelingen of vragende telefonistes, maar juist korte lijnen en direct  'kwaliteit van zorg'.
 
 
Kwaliteit
Kwaliteit  van zorg leveren voor Moeder en Kind is ons vak.
Alle kraamcentra in Nederland zijn verplicht te werken met het Landelijke Indicatie Protocol. Dit protocol is een handleiding waarmee kraamzorgaanbieders, verloskundige en verzekeraars in Nederland bepalen hoeveel kraamzorguren nodig zijn. aan de hand van een indicatieformulier worden de uren kraamzorg geindiceerd. De uren die vrijgemaakt worden voor bevallingsassistentie staan hier los van
 
De kwaliteit van zorg wordt gegarandeerd door gediplomeerde en actueel bijgeschoolde kraamverzorgende. Onze kraamverzorgenden zijn opgeleid om kraamzorg te verlenen in bijzondere situaties. juist als de bevalling anders verloopt dan gedacht kunnen wij u ondersteunen.
 
De Kraamverzorgenden staan ingeschreven bij het Kenniscentrum KCKZ.

Keten Geboortezorg:
Kraamthuis werkt samen met het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) en het Antonius Ziekenhuis Sneek (AZS) en is lid van:
  • De VSV Sneek en VSV Leeuwarden (verloskundige samenwerkingsverbanden)
  • De Kring Friesland en het KONN ( Kraamzorg overleg Noord-Nederland)
Kraamthuis is daardoor betrokken bij de actuele ontwikkelingen in de kraamzorg. Zij wordt ook vertegenwoordigd door de verloskundigen van de Verloskundepraktijk Harlingen bij het MVO (maandelijks verloskundig overleg in het MCL) de VSV's [Verloskundige Samenwerkings Verband] en de perinatale audits

Hierdoor is Kraamthuis direct op de hoogte van vernieuwingen en het toepassen en doorvoeren van protocollen/afspraken en wordt de werkwijze/samenwerking in de ketenzorg op elkaar afgestemd. De cliënt, gezondheid van moeder en kind staat hierbij altijd centraal.

Gezamenlijk hanteren wij o.a. de volgende protocollen, assistentie kraamverzorgende, poliklinische partus, protocol pijnbestrijding, vroegsignalering en overige VSV protocollen.

Kraamthuis heeft ook afspraken gemaakt over de vroegtijdige inzet partusassistentie bij de poliklinische bevalling en kraamzorg die naadloos aansluit na de ziekenhuisopname, hierbij gaat het om kraamzorg op maat 24/7.

Kraamthuis staat voor kwaliteit van zorg voor moeder en kind 24 uur per dag 7 dagen in de week 365 dagen per jaar.
 
Anders dan bij de concurrerende kraamzorgaanbieders in Friesland is Kraamthuis een kleinschalig kraambureau. Specifiek gericht op de wensen van de cliënt en de adviezen van de begeleidende verloskundigen.
 
Kraamthuis heeft geen meervoudige top met bestuurders en kent geen bonusstructuur. De kraamzorg is transparant, direct inzichtelijk en wordt alleen geleverd vanuit het standpunt van kwaliteit van zorg voor Moeder & Kind en cliëntvriendelijkheid. Iedere kraamverzorgende bij Kraamthuis is uniek met specifieke kwaliteiten en specialisaties.  Kraamthuis is slagvaardig, flexibel en goed in staat het verloskundigzorgpad en kraamzorgplan perfekt op uw wensen te laten aansluiten.
 
Kraamthuis Friesland 
Dichtbij & Anders
 
 
Bezoekadres:

MCL Harlingen

MCL Zorgplein Harlingen
Achlumerdijk 2
8862 AJ Harlingen

T. 0517-431312
M. 06-45042220
 


© Copyright 2014-2019  Verloskunde Harlingen | Website Best Reclamestudio