Waarom Kraamtijd

Na de geboorte van je kindje begint je kraamtijd. Je leert – samen met de kraamverzorgster – je baby verzorgen en je lichaam herstelt zich van de bevalling. De kraamverzorgende let op je gezondheid en dat van je kindje baby en rapporteert indien nodig aan de verloskundigen. Tijdens de kraamperiode omvat onze zorg medische en psychosociale ondersteuning . Rust en een liefdevolle begeleiding staan in het teken van kraamzorg.

Zorg op Maat bij Kraamthuis Friesland

Verloskundigen en kraamverzorgenden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en belangrijke partners binnen de geboortezorg en bij de start van de keten jeugdgezondheidszorg. In de visie op de kraamzorg staan bij Kraamthuis Friesland moeder en kind centraal en wordt bijzondere aandacht besteed aan de zorgervaring van de vrouw, haar zelfredzaamheid en moederschap.

De belangrijkste taak van onze kraamverzorgenden is de medische verzorging van de moeder en haar baby, het geven van preventieve voorlichting en het beantwoorden van vragen van de ouders in de thuissituatie. Hiervoor ziet Kraamthuis een professionele communicatie met verloskundigen als eerste vereiste voor veilige zorg aan moeder en kind. Onze kraamverzorgenden beschikken over een grote kennis en vaardigheid op het gebied van moeder en babyverzorging, borst- en kunstvoeding. Zij proberen het zelfvertrouwen van de nieuwe ouders te versterken en te vergroten. Tevens doen zij licht huishoudelijk werk, ontvangen het bezoek en verzorgen zo nodig de overige gezinsleden.

Omdat geen kraamvrouw hetzelfde is, proberen wij het aantal uren kraamzorg op maat aan te bieden. Het accent van onze kraamzorg ligt daarbij op de medische verzorging van jou en je kindje. In het kader van veilige zorg aan moeder en kind is het essentieel dat verloskundigen en kraamverzorgenden één hecht team vormen. Bij Kraamthuis is hierdoor de continuïteit van zorg geborgd als ook de protocollering van zorg, deskundigheidsbevordering, vroegsignalering en de zorg rondom de thuisbevalling en de poliklinische bevalling in het ziekenhuis.

Naast het grote geluk kent de kraamtijd helaas ook ongemakken waaronder bijvoorbeeld;

kraamhtuis

Kraamthuis Friesland

Voor jou en je baby

de best mogelijke start

Uiteraard ben je vrij in je keuze

Bekijk website

Ben je opzoek naar professionele zorg op een persoonlijke manier? Verloskunde Praktijk Harlingen biedt je zorg op maat!

Verloskunde Praktijk Harlingen biedt je zorg op maat!