Aangifte van de Baby

Na de geboorte moet de baby aangegeven worden bij de gemeente. Dit moet binnen 3 werkdagen gebeuren en moet op het gemeentehuis in de plaats waar de baby geboren is. De baby krijgt dan zijn of haar BSN waardoor o.a. de kinderbijslag in gang wordt gezet. Centrum Jong (consultatiebureau) krijgt een bericht dat de baby geboren is en komt een paar dagen later langs voor de hielprik en de gehoortest. Als je niet getrouwd bent, krijg je bij de aangifte van de gemeente een informatiefolder mee over het regelen van de ouderlijke macht. Dit kunnen jullie makkelijk online regelen

Erkenning als ongeboren vrucht;
Als een vrouw zwanger is, is het mogelijk het nog ongeboren kind te laten erkennen. De relatie met de vader is dan al voor de geboorte vastgelegd. Dit komt tot uiting in de geboorte-akte van het kind: de vader is bekend en het kind heeft vanaf de geboortedatum zijn achternaam (Overigens moet voor elke, eventueel volgende zwangerschap opnieuw een erkenningsakte worden opgemaakt.)

Let op: wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele veranderingen bij wet. Deze informatie kan zijn veranderd. Controleer altijd bij uw gemeente hoe de gang van zaken is betreffende de erkenning.

Als u aangifte gaat doen moet u het volgende meenemen:

  • Een legitimatiebewijs.
  • Het trouwboekje of de papieren van de erkenning.
  • De naam van de verloskundige die aanwezig was bij de geboorte van uw kindje.
  • De juiste naam van uw kindje en de geboorte dag en de tijd

Schrijf de naam van u kindje op, zodat er geen vergissing gemaakt kan worden met noteren. Indien uw kindje in een van beider paspoort wilt schrijven moet de partner hier toestemming voor geven. Dit kan door een briefje te schrijven waarin u toestemming geeft dat uw kindje in het paspoort van de partner wordt geschreven.

Erkenning

Als u niet gehuwd bent en u krijgt binnenkort (of u heeft al) een kind, dan komt het juridisch vaderschap pas tot stand door het laten opmaken van een akte van erkenning. Toestemming van de moeder is daarbij vereist. De erkenner hoeft niet de verwekker van het kind te zijn.

Verder

De ambtenaar van de burgerlijke stand moet de wet toepassen en soms een erkenning weigeren. Zo doet zich een probleem voor, als er een kind geboren wordt binnen 307 dagen na de echtscheiding van de moeder (let wel: de echtscheidingsdatum is de datum waarop de echtscheidingsbeschikking wordt ingeschreven!). Dit probleem is op te lossen.

Tip: informeer ruim van tevoren bij de burgerlijke stand.
Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend.Ook kunnen de verloskundigen niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgen voortvloeiende uit de informatie van de site.

Vragen?

Heb je een vraag? Wij staan je graag te woord.

Tel: 06 – 44 38 56 90

Ben je opzoek naar professionele zorg op een persoonlijke manier? Verloskunde Praktijk Harlingen biedt je zorg op maat!

Verloskunde Praktijk Harlingen biedt je zorg op maat!