Roken, drugs en alcohol:
 
Roken
Als u rookt gedurende uw kinderwens periode, duurt het langer om zwanger te raken en heeft u een verhoogde kans op een miskraam. Niet alleen vrouwen hebben een verminderde vruchtbaarheid. Als uw man rookt is de hoeveelheid zaadcellen in het sperma verminderd. Bovendien zijn de zaadcellen minder beweeglijk dan bij een niet-rokende man.Roken in de zwangerschap kan complicaties veroorzaken. Door te roken verhoogt u de kans op o.a. een miskraam, overlijden van uw kind door het voortijdig loslaten van de placenta en groeiachterstand bij uw kind. Na de geboorte is er voor een kind een hogere kans op wiegendood,ademhalingsstoornissen en luchtweginfecties, middenoorontsteking en het krijgen van astma. Als u zelf niet rookt maar uw partner of familie wel, dan zullen u en uw kind meeroken. Het is dus van belang dat uw partner niet rookt in uw bijzijn. Rookt u beiden dan is samen stoppen is een stuk makkelijker dan alleen. Uw huis moet rookvrij zijn.
 
Voor meer informatie: www.rookvrijzwanger.nl of www.stivoro.nl  
 
Alcohol
Alcohol maakt minder vruchtbaar, dat geldt voor zowel vrouwen als mannen. Een vrouw die regelmatig alcohol drinkt, heeft minder kans om zwanger te worden dan vrouwen die geen alcohol drinken. Al bij minder dan één glas per dag kan de kans 40% kleiner zijn. Bij mannen kan door alcohol het aantal zaadcellen afnemen, bovendien neemt het aantal afwijkende zaadcellen toe. Alcoholgebruik rondom de conceptie geeft een extra risico op een miskraam. Het is daarom aan te raden dat u beide geen alcohol gebruiken in de periode van de kinderwens.
De hersenen van het ongeboren kind die zich tijdens de hele zwangerschap ontwikkelen, zijn gevoelig voor alcohol. In elk stadium van de zwangerschap kan alcoholgebruik door de moeder de hersenontwikkeling van haar kind schaden. Daarnaast kan alcoholgebruik in het begin van de zwangerschap schadelijk zijn voor de vorming van andere organen en lichaamsdelen. En aan het einde van de zwangerschap is het bovendien ongunstig voor de groei van de foetus en kan het de geboorte vervroegen. 
Alcoholgebruik kan op ieder moment voor en tijdens de zwangerschap schadelijk zijn.Het is van belang om al te stoppen met het drinken van alcohol vanaf het moment dat u besluit om zwanger te raken. Het drinken van alcohol geeft risico's voor uw kind, zoals vroeggeboorte, hersenbeschadiging, groeiachterstand, leerstoornissen etc.  Door vanaf het moment dat u zwanger wilt worden te stoppen met het alcoholconsumptie kunt u deze risico's voorkomen.
 
Voor meer informatie: www.fasstichting.nl  www.alcoholenzwangerschap.nl 
 
Drugs
Drugsgebruik in de zwangerschap verhoogt de kans op een miskraam, een placentaloslating, groeivertraging van de baby en een vroeggeboorte. Maar ook op allerlei aangeboren afwijkingen, zoals afwijkingen aan de nieren, aanlegstoornissen van de geslachtsorganen en aan de ledematen. Kinderen die voor hun geboorte cocaïne hebben binnengekregen, hebben vaker dan gemiddeld ontwikkelingsstoornissen, zoals spraak- en leerproblemen.
Drugsgebruik tijdens de zwangerschap heeft zoveel schadelijke invloeden, dat het belangrijk is om vóór de zwangerschap met drugsgebruik te stoppen.Het gebruik van alle soorten drugs [amfetaminen, ecstacy, heroïne en cocaïne, maar ook soft drugs] tijdens de zwangerschap is slecht voor de baby. Uw baby kan verslaafd raken en moet na de geboorte afkicken in de couveuse.
 
Als er een kinderwens bestaat is het van belang dat zowel de vrouw als de man stopt met het gebruik van drugs. Dit geldt voor zowel softdrugs als harddrugs. Drugsgebruik vermindert de vruchtbaarheid en verhoogd de kans op een miskraam. Bovendien is er een verhoogde kans dat het ongeboren kind een aangeboren afwijking krijgt. Het advies is om al ruim voor de zwangerschap te stoppen met drugsgebruik. Als het moeilijk is om te stoppen, neem dan contact op met de huisarts.Baby's die aan drugs zijn blootgesteld worden ook vaak te vroeg geboren en er is meer risico op overlijden vlak voor of na de geboorte. De baby's raken mee verslaafd en moeten afkicken meteen na de geboorte. In het belang van uw baby is het raadzaam dit in een rustig en open gesprek met ons te bespreken. Wij zullen uw levenswijze niet veroordelen maar samen met u bekijken wat mogelijk is en wat het beste is voor u en uw baby.
 
Kijk voor meer informatie op www.jellinek.nl 
 
Gezond oud worden, begint al in de baarmoeder
Vrouwen moeten gezonder aan een zwangerschap beginnen. Dit vraagt proactieve benadering van de zorg rond zwangerschap en geboorte. Het betekent vooraf de best mogelijke condities voor een eventuele zwangerschap creëren en niet afwachten totdat zich tijdens de zwangerschap of bevalling risico’s voordoen. U bent van harte welkom voor een persoonlijk advies en informatie voorafgaande aan uw zwangerschap.


© Copyright 2014-2019  Verloskunde Harlingen | Website Best Reclamestudio