Zwangerschapsverlof en bevallingsverlof
Bent u zwanger en werkt u in loondienst, als zelfstandige of ontvangt u een uitkering? Dan heeft u recht op minstens 16 weken zwangerschapsverlof en bevallingsverlof.

Duur zwangerschapsverlof en bevallingsverlof
U heeft recht op zwangerschapsverlof vanaf 6 tot 4 weken voor de dag na de uitgerekende bevallingsdatum. Dit verlof duurt tot en met de dag van de bevalling. U heeft recht op minstens 10 weken bevallingsverlof. Het bevallingsverlof gaat in op de dag na de bevalling.

Laatste periode bevallingsverlof gespreid opnemen
Het zwangerschapsverlof en bevallingsverlof moeten samen minstens 16 weken zijn. Vanaf 1 januari 2015 kunt u de laatste periode van het bevallingsverlof in delen opnemen. Dit gaat om het bevallingsverlof dat overblijft vanaf 6 weken na de datum van de bevalling. Dit deel van het verlof kunt u gespreid opnemen over een periode van maximaal 30 weken. U doet dit in overleg met uw werkgever. Het verzoek om dit verlof op te nemen dient u uiterlijk 3 weken na de bevallingsdatum in bij uw werkgever.

De totale duur van het verlof verandert niet. Ook uw uitkering en de manier van uitbetaling blijft hetzelfde. 

Verlof meerling
Het verlof bij de zwangerschap van een meerling wordt op termijn uitgebreid met 4 weken. Wanneer dit gebeurt is nog niet bekend.

Verlof aanvragen
U vraagt zwangerschapsverlof en bevallingsverlof aan bij uw werkgever of UWV.

Gevolgen voor salaris of uitkering
U ontvangt tijdens uw verlof een zwangerschapsuitkering van het UWV. Heeft u een uitkering, dan ontvangt u een zwangerschapsuitkering in plaats van uw huidige uitkering. Werkt u als zelfstandige, dan kunt u een ZEZ-uitkering aanvragen bij het UWV.

Bij overlijden moeder overblijvend bevallingsverlof naar partner
Vanaf 1 januari 2015 kan de partner het overblijvende verlof overnemen als de moeder overlijdt tijdens het bevallingsverlof. Dit is ook mogelijk als de moeder geen recht had op bevallingsverlof. Het gaat dan om verlof voor de periode tot 10 weken na de bevalling. De partner heeft dit recht ook als de moeder zelfstandige was.

Verlof aanvragen
De partner vraagt het verlof aan bij zijn of haar eigen werkgever of bij UWV.

Gevolgen voor salaris of uitkering
De partner krijgt tijdens het verlof zijn of haar loon doorbetaald. De werkgever kan de kosten bij UWV in rekening brengen. Werkt de partner als zelfstandige, dan kan deze een uitkering aanvragen bij UWV.

Uitbreiding bevallingsverlof bij ziekenhuisopname kind (‘couveuseregeling’)
Bij langdurige ziekenhuisopname van het kind duurt het bevallingsverlof maximaal 10 weken langer. Dit gaat in op 1 januari 2015. Zo heeft de moeder de gelegenheid het kind een aantal weken thuis te verzorgen. Dit geldt voor vrouwen voor wie het zwangerschapsverlof ingaat na 1 januari 2015.

Uitbreiding bevallingsverlof aanvragen
U vraagt uitbreiding van het bevallingsverlof aan bij uw werkgever of bij UWV.

Gevolgen voor vakantiedagen
Tijdens uw zwangerschapsverlof en bevallingsverlof bouwt u vakantiedagen op. Uw werkgever mag u niet vragen om vakantiedagen op te nemen voor uw verlof.

Ziek rond zwangerschap
Bent u ziek voor, tijdens of na uw zwangerschap of bevalling? Dan bepaalt het moment dat u ziek werd en uw situatie welke uitkering u krijgt. De verschillende situaties zijn:

  • U heeft een werkgever
    Werkt u in loondienst en wordt u ziek door uw zwangerschap of bevalling voor of na uw verlof? Dan vraagt uw werkgever een ziektewetuitkering voor u aan. Wordt u tijdens uw verlof ziek door uw zwangerschap? Dan verandert er niets aan uw (WAZO-)uitkering. Alleen als u had gekozen voor minder dan 6 weken zwangerschapsverlof en u wordt ziek terwijl u wel al dat verlof had kunnen laten ingaan, dan gaat de zwangerschapsuitkering ‘eerder dan gepland’ van start.
  • U heeft een uitkering
    Heeft u een uitkering en bent u ziek rond uw zwangerschap of bevalling? Dan gelden verschillende regels. Dit is afhankelijk van welke uitkering u heeft: een WW-uitkering, ziektewetuitkering of loongerelateerde WGA-uitkering.
  • U werkt als zelfstandige
    Werkt u als zelfstandige en bent u ziek door uw zwangerschap of bevalling? Dan krijgt u alleen een financiële vergoeding als u daarvoor vrijwillig verzekerd was. Bijvoorbeeld via een vrijwillige verzekering bij het UWV..

Ontslag bij zwangerschap
Uw werkgever mag u niet ontslaan als u zwanger bent.© Copyright 2014-2019  Verloskunde Harlingen | Website Best Reclamestudio